Ateron, 20 oktober 2020

Zo benaderen medewerkers en vrijwilligers van Sevagram alle mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Elke dag opnieuw. Geoffrey Langen en Danny Jeurissen, consultants bij het Sittard-Geleense Ateron, herkennen dit. Al jaren komen zij bij deze cliëntgerichte en innovatieve zorgverlener over de vloer. De ene keer om te ondersteunen bij projecten, dan weer om interne auditoren te trainen.

Foto Sevagram

Bêr Daemen (links op de foto), Hoofd Stafdiensten, benadrukt dat mede dankzij Ateron’s deskundige ondersteuning Sevagram beter haar (project)doelen behaald. De focus en gestructureerde aanpak bieden Sevagram volop ruimte om innovatief en resultaatgericht te werken aan haar belangen en die van haar cliënten. Ateron ontzorgt en lost problemen op, zo typeert Bêr de jarenlange samenwerking. Prettig, gebaseerd op wederzijds respect en met een luisterend oor om voortdurend ‘de vraag achter de vraag’ te begrijpen. Hierdoor ontstaan heldere projectplannen en worden de marsroute en de stappen daarin begrijpelijk in kaart gebracht.

Om te voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden adviseert Ateron geregeld over bewezen ‘best practices’, vult Sjors Wijsen (rechts op de foto) Staffunctionaris Services aan. We hebben in Ateron een goede partner die transparant doet wat gevraagd wordt en dat tegen marktconforme tarieven, beamen zowel Bêr als Sjors. De volgende voorbeelden maken de toegevoegde waarde duidelijk.

Een modern dashboard vol stuurgegevens over de kwaliteit & veiligheid van zorg

Complexe organisaties hebben vaak veel data die in allerlei bronnen is opgeslagen. Kunst is om die data zodanig te verwerken dat er bruikbare informatie uit gehaald kan worden waardoor het Management kan (be)sturen. Om dit bij Sevagram mogelijk te maken is in kaart gebracht welke informatiebronnen er zijn, hoe de informatie gepresenteerd en gebruikt dient te worden en wie hierin een rol speelt. Samen met Business Intelligence is vervolgens een praktisch dashboard kwaliteit & veiligheid ontwikkeld en zijn de noodzakelijke processen om te komen tot meten en (be)sturen op basis van deze managementinformatie beschreven en geborgd.

Wanneer elke seconde telt

Continuïteit van zorg heeft voor Sevagram hoge prioriteit. Ook bij een crisis als er snel geschakeld moet worden. In zo’n ongewone situatie (bijvoorbeeld bij een brand, pandemie of uitval van kritische voorzieningen) is het enorm belangrijk dat snel de juiste stappen worden gezet en de negatieve impact wordt beperkt. Ateron heeft samen met Sevagram maatwerk geleverd met een praktisch plan waarin het beleid en de mogelijke crisisscenario’s zijn uitgewerkt. Dit plan beschrijft in duidelijke en eenvoudige instructies hoe men moet handelen. Om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat te doen bij een crisis wordt structureel geoefend en geëvalueerd.

Een duurzame toekomst voor de Facilitaire Organisatie

Om te zorgen voor een duurzame Facilitaire Organisatie heeft Sevagram een stip op de horizon gezet en haar visie op hoofdlijnen in een kadernota beschreven. Ondersteunt door Ateron is een projectgroep aan de slag gegaan om deze visie te vertalen in een businessplan, en in heldere processen en instructies. Taken zijn in een RASCI-tabel opgenomen en de implementatie, bewaking en controle is stapsgewijs beschreven. Sjors Wijssen, lid van de Projectgroep, is enthousiast over de klantgerichte aanpak en ‘hands-on’ mentaliteit. Er worden niet alleen plannen gemaakt, maar ze worden ook geïmplementeerd. Zo doe je dat!

Deel dit bericht.

Neem contact met ons op

Bergerweg 170
6135KD Sittard

En volg ons op social media