Jack Peeters

Jack Peeters

Mijn carrière kent veel verschillende facetten. Zo was ik de laatste 13 jaar als directeur verantwoordelijk voor het wereldwijd leveren van test-, inspectie- en certificeringsdiensten in uiteenlopende marktsegmenten. Na ruim 30 jaar in het internationale bedrijfsleven, is het tijd voor iets nieuws.

Positieve veranderingen realiseren door mijn expertise en ervaring op de juiste manier in te zetten. Dát is waar mijn passie ligt. Met een toegankelijke, positieve instelling mensen en bedrijven vooruithelpen. Overal en altijd.

Met plezier werk ik samen met directeuren, ondernemers, leiders en professionals die verschil willen maken en daarvoor hun nek durven uitsteken. Ik combineer mijn ondernemerschap met het vermogen om een uitweg te vinden uit elke impasse. Ik kan goed luisteren, heb een uitstekend gevoel voor politieke verhoudingen, ben een verbinder van mensen en processen en hou van humor. Voor mij zijn “business én fun” onlosmakelijk verbonden. Het één kan níet zonder het ander!

Waar ik goed in ben en wat me veel energie geeft is samenwerken met mensen. Hen aansporen, leiden en sturen. Hen ondersteunen en coachen om samen ons doel te bereiken. Zo kregen we vaak het onmogelijke voor elkaar. Verbinden is mijn kracht en passie! Leidraad voor mijn persoonlijk leiderschap is Stephen Covey. Zijn inspirerend gedachtengoed helpt me, in alles wat ik doe.

Uitdagend was de implementatie van een netwerkorganisatie in een 24/7 werkend bedrijf met 250 medewerkers. Een combinatie van ondernemerschap, zelforganisatie, vernieuwende samenwerkingsvormen én een gemeenschappelijke externe identiteit. Het resultaat: betere kwaliteit en klanttevredenheid, grotere flexibiliteit, lagere kosten, effectieve communicatie én tevreden medewerkers.

Ik sta midden in onze maatschappij. Als voorzitter van een peuterspeelzaal en van de ouderraad was ik kartrekker van tal van activiteiten voor onze kinderen. Samen met betrokken ouders realiseerden we een speelvoorziening. Ook mocht ik onze fanfare en drumband voorzitten, met als hoogtepunt het Eeuwfeest bij het 100-jarig bestaan.

De belangenbehartiging van onze burgers was leerzaam. Eerst als voorzitter van het dorsplatform en daarna 10 jaar als raadslid/fractievoorzitter. Boeiend en uitdagend, in een stad worstelend met complexe problemen.

Neem contact met ons op

Bergerweg 170
6135KD Sittard

En volg ons op social media