10 November 2021 | Ateron

De gemeente Nieuwegein heeft ruim 64.000 inwoners en is gelegen in de provincie Utrecht. Voor de gemeente is het belangrijk om als organisatie wendbaar te blijven en zaken pragmatisch in te richten. Bovendien ervaart de gemeente dat zij een voorbeeldfunctie tegenover haar inwoners, de bedrijven en opdrachtgevers dient uit te dragen. Om de gevolgen van Covid-19 en organisatorische wijzigingen aan te pakken, werd besloten externe hulp in te schakelen in de vorm van Ateron.

gemeente Nieuwegein

Deze gevolgen uitten zich in een werkachterstand van ruim één jaar bij het openbaar domein. Enkele werkzaamheden die hieronder vallen zijn het schoon en veilig houden van de stad en verzorging van het ‘groen’. Binnen de gemeente werd besloten externe hulp in te schakelen om deze achterstand in te halen én ervoor te zorgen dat het milieuzorgsysteem werd heringericht.

 Mireille van Everdink-Dingelstad, adviseur duurzaamheid binnen het ruimtelijke domein bij de gemeente moest direct aan onze consultant Geoffrey Langen denken. Door een werkverleden bij Hago Airport Services (HAS), waar enkele maanden geleden een blog over werd geschreven, was Mireille bekend met de waarde die Geoffrey aan de gemeente in deze problematische situatie kon bieden.

 Mireille is met haar functie verantwoordelijk voor het verduurzamen van de gemeente. Denk hierbij aan onderzoek doen naar mogelijke waterstofprojecten, samenwerkingen met woningcorporaties en verduurzaming van de bedrijventerreinen. Zoals vermeld bracht zij de gemeente Nieuwegein en Ateron in contact met elkaar. De initiële focus met deze samenwerking lag op het wegwerken van de achterstand, mede tot stand gekomen door de opgelegde restricties gedurende de COVID-19 pandemie.

 Mireille zegt over de samenwerking dat Geoffrey “heel snel in staat was in te schatten waar de gemeente stond en waar behoefte aan was, waar bottlenecks zaten en waar direct ingegrepen diende te worden. Hij doorzag de organisatie en de onderliggende processen heel snel. Daardoor was de gemeente snel in staat zaken op orde te brengen.” Binnen de gemeente waren er soms problemen waar het onduidelijk was wat de correcte aanpak zou zijn, Geoffrey was in staat dergelijke problemen heel snel in orde te brengen.

Nadat de achterstand werd weggepoetst, werd de focus gericht op het herinrichten van het milieuzorgsysteem. Met als doel dat er een betere aansluiting kwam op de praktijk en het minder proces-georiënteerd werd. Door de input van Geoffrey werd het systeem efficiënter ingericht waardoor er tegenwoordig eenvoudiger gewerkt kan worden. Om het systeem verder te optimaliseren en nog meer waarde uit het milieumanagementsysteem te halen wordt de samenwerking met Ateron voortgezet.

Voor de gemeente Nieuwegein is het van belang om als organisatie wendbaar te blijven. De gemeente hecht daarnaast veel waarde aan haar voorbeeldfunctie tegenover de inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Dit uit zich onder andere in het zo snel mogelijk incorporeren van wijzigingen omtrent wet- en regelgeving. “Het zou anders ook onmogelijk zijn om dit te verlangen van opdrachtgevers of onderaannemers”, zo stelt Mireille. Ook hierbij levert Geoffrey sinds de samenwerking een belangrijke bijdrage: hij is goed op de hoogte van aanstaande wetswijzigingen of regelgevingen en hoe dit geïnterpreteerd dient te worden door de gemeente. Binnen de gemeente is dit soms problematisch daar het heel specifieke kennis betreft.

 Zoals de bovengenoemde werkzaamheden voor gemeente Nieuwegein onderschrijven, is Geoffrey namens Ateron in staat om op meerdere manieren verbeteringen aan te brengen binnen een organisatie. Mocht u geïnteresseerd zijn in hoe Ateron mogelijk iets voor uw organisatie kan betekenen, dan kunt u een gratis kennismakingsgesprek aanvragen via info@ateron.nl.

Deel dit bericht.

Neem contact met ons op

Bergerweg 170
6135KD Sittard

En volg ons op social media