Geoffrey Langen, 26 juni 2018

AVG 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

De AVG zorgt onder meer voor:
• versterking en uitbreiding van privacyrechten;
• meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
• dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

Onder de AVG heeft u als organisatie meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van u als organisatie om aan te tonen dat u zich aan de wet houdt. Dit heet de verantwoordingsplicht

Ateron kan u op verschillende manieren van dienst zijn om te voldoen aan de AVG. Hierbij zullen wij u adviseren en ondersteunen bij het maken van een praktische en pragmatische vertaalslag van de AVG naar uw dagelijkse praktijk.
U kunt dan denken aan onder andere:
• Het uitvoeren van een AVG Quick Scan.
• Het opstellen van een verwerkingsregister.
• Advisering en ondersteuning bij de uitvoering van risicoanalyses en Privacy Impact Assessments (PIA).
• Advisering en ondersteuning bij het opstellen van privacy-beleid en procedures.
• Begeleiding bij het opzetten en implementeren van een privacymanagementsysteem waarin de eisen vanuit de AVG zijn geborgd.
• Het uitvoeren van privacy-audits.

Verder beschikt Ateron over een opgeleide, deskundige en ervaren Data Protection Officer (DPO). Deze kan naar uw specifieke behoefte ingehuurd worden als Functionaris voor Gegevensbescherming (FG).

Het is zelfs mogelijk om een Security Office als dienst af te nemen. Er zal dan een security team worden ingezet waarbij de FG wordt versterkt door een externe IT specialist.
Ateron werkt hierin samen met gespecialiseerde en deskundige partijen, waaronder Extern-IT.
Door deze samenwerking worden juridisch-organisatorische en (IT) technische kennis gecombineerd en pragmatisch ingezet. Hierdoor wordt een breed inzicht verkregen in de mogelijke risico’s en de inzet van passende organisatorische en technische maatregelen.
Naast het Security Office is het ook voor de eerder genoemde onderdelen van de AVG dienstverlening mogelijk om dit gespecialiseerde security team in te zetten. U bepaalt zelf wat hierin uw behoefte is.

Deel dit bericht.

Neem contact met ons op

Bergerweg 170
6135KD Sittard

En volg ons op social media