Ateron, 28 april 2019

Ateron zet zaken in beweging

In aanbestedingen wordt vaak gevraagd naar een gecertificeerd (ISO) managementsysteem. Een dergelijke aanbestedingseis wordt opgenomen om zeker te stellen dat organisaties (zowel in de profit- als in de non-profit sector) compliant zijn met specifieke eisen ten aanzien van o.a. Kwaliteit, Arbo, Milieu en Security. Ateron helpt u graag met een vrijblijvend adviesgesprek. Wij ondersteunen al jarenlang klanten binnen en buiten Limburg.

Veelgemaakte fout

Zeker bij kleine en middelgrote organisaties ontbreekt het vaak aan specifieke normkennis en/of tijd en ruimte om een gedegen managementsysteem op een praktische manier op te zetten en te implementeren. Vaak zien wij dat managementsystemen teveel vanuit externe eisen en normeringen worden opgezet. Hierbij wordt voorbij gegaan aan de eigen organisatie en ontstaan bureaucratische managementsystemen die eerder een ‘last’ zijn, dan dat zij bijdragen aan verbetering van de bedrijfsvoering.

Continue verbetering van de organisatie

Moet uw organisatie vanuit klant- en/of aanbestedingseisen beschikken over een gecertificeerd managementsysteem, zorg er dan voor dat dit systeem aansluit bij de dagelijkse bedrijfsvoering en toegevoegde waarde heeft voor de organisatie. Met deze aanpak heeft een gecertificeerd managementsysteem niet alleen commerciële waarde, maar draagt het ook bij aan continue verbetering van de organisatie! 

 

Deel dit bericht.

Neem contact met ons op

Bergerweg 170
6135KD Sittard

En volg ons op social media