Danny Jeurissen

Danny Jeurissen

Mijn naam is Danny Jeurissen, woonachtig in Susteren (Midden-Limburg), en inmiddels meer dan tien jaar als consultant verbonden aan Ateron, vanaf 2013 in de rol van partner-aandeelhouder. Gedurende de eerste jaren van het werkzaam zijn als consultant ben ik erachter gekomen dat mijn kracht en interesses liggen bij het analyseren van processen, team- en persoonsdynamieken en het, samen met de opdrachtgever, werken aan doelgerichte oplossingen.

Momenteel ben ik actief werkzaam in zowel de zorgsector als de profit sector. De meer dan tien jaar ervaring in deze sectoren dragen bij aan een snelle herkenbaarheid van problemen, kansen en oplossingen. Mijn persoonlijkheid kenmerkt zicht door dit zoveel als mogelijk in gezamenlijk met de opdrachtgever vorm te geven, waarbij een goede werkrelatie enkel bevorderend werkt!

Huidige vraagstukken hebben vaak een directe link met de noodzaak en/of wens tot certificeren conform een specifieke norm (denk aan ISO, HKZ en/of andere branche-specifieke normen). Ik probeer hierbij zo pragmatisch mogelijk te werk te gaan om zoveel mogelijk in te spelen op de wensen van de opdrachtgever en dus eventuele ballast te vermijden.  Mijn persoonlijke motivatie en interesse hierbij ligt met name bij het zo efficiënt mogelijk (her-)inrichten van primaire processen. Zo ervaart de opdrachtgever de meeste toegevoegde waarde!

Verder treed ik op als trainer c.q. procesbegeleider bij trainingen en workshops op meerdere gebieden (bijvoorbeeld interne auditortraining en/of cultuurworkshops), waarbij met name de rol van de individuele medewerker én de groepsdynamieken centraal staan.

Naast de tijd die ik besteed aan het onderhouden van klant- en privécontacten probeer ik zoveel mogelijk tijd te benutten aan zowel sportiviteit als gezelligheid. Zo ben ik bijvoorbeeld als bestuurslid en actief deelnemer verbonden aan de plaatselijke voetbalclub om beide aspecten te combineren.

Neem contact met ons op

Bergerweg 170
6135KD Sittard

En volg ons op social media