ateron
organisatie en procesverbetering

Six Sigma DMAIC

Ateron biedt een compleet dienstverlening op het gebied van Six Sigma: Consultancy, trainingen en implementatie van verbetertrajecten op de werkvloer.

Waarom Six Sigma?

Zes Sigma of Six Sigma is een kwaliteitsmanagement verbetermethodiek om de processen van een organisatie methodisch te verbeteren. Resultaat is een beter presterend proces: Hogere klantentevredenheid, lagere kosten, minder defecten, etc.

Dit gebeurt door middel van het identificeren van tekortkomingen in werkprocessen binnen de organisatie én het verbeteren van deze werkprocessen. Het doel is om producten en diensten op te leveren die continu de verwachtingen van de klant overtreffen. Het achterliggende idee is dat processen alleen beheerst en verbeterd kunnen worden, als er inzicht bestaat in deze processen.

DMAIC

Six Sigma maakt gebruik van een vaste methodologie om problemen op te lossen, namelijk de DMAIC-methodologie. DMAIC staat voor: Define-Measure-Analyse-Improve-Control.

  • Define: Het definiëren van het probleem en het afstemmen van de projectorganisatie.
  • Measure: Het in kaart brengen en meten van het huidige proces m.b.v. analyse tools en data collectie. Processen kun je pas goed beheersen als je weet hoe elk proces verloopt. Om dit te weten, vindt er analyse plaats en wordt er gemeten: ’Meten is weten’. Dit is de basis van Six Sigma.
  • Analyze: Onderbouwing van de oorzaken van het probleem. Men gebruikt hiervoor veel al statistische tools.
  • Improve: Ontwerpen en selecteren van de beste oplossing(en). Dat wil zeggen: procesoptimalisatie bepalen.
  • Control: Het implementeren en borgen van de verbeteringen.

Six Sigma heeft een duidelijke klantfocus. Weten wat de klant wil, is essentieel (‘Voice of the Customer’). De klant (en niet het bedrijf zelf) bepaalt of een product of dienst voldoet aan de eisen.

Verbeterprojectmanagementstijl

Six Sigma is daarnaast ook een managementstijl gebaseerd op een gestructureerde projectmanagement-organisatie. Het is een geaccepteerde methode om organisaties efficiënter en effectiever te maken. Six Sigma is gebaseerd op een meer klantgerichte (stakeholders) benadering en biedt een alomvattend raamwerk voor procesverbetering.

Six Sigma wordt vaak toegepast in combinatie met Lean (Lean Six Sigma). Deze twee methoden zijn complementair. Ze richten zich allebei op optimaliseren van werkprocessen rondom de wensen van de klant, maar kiezen allebei een andere complementaire invalshoek. Lean Six Sigma is in principe op elk niveau in de organisatie toe te passen. De beste resultaten bereikt wanneer men beide methodes leert toepassen.

Werkwijze Six Sigma?

Het doel van Six Sigma is het verhogen van kwaliteit middels het elimineren van variaties.  Om dit te realiseren is de doelstelling het capabel produceren binnen de eisen en wensen van de stakeholders (klanten) en het reduceren van ‘Cost Of Poor Quality’. Het positieve gevolg hiervan is dat de winstgevendheid en concurrentie positie van de organisatie ook zal verbeteren.
De kracht van Six Sigma zit in de projectmatige, stapsgewijze, en vooral data gedreven aanpak, die start met de wensen van de klant (Voice Of The customer).

Onontbeerlijke randvoorwaarden zijn een correct samengesteld (en getraind) projectteam, prioriteitsstelling, een concrete betrokkenheid van het management en regelmatige status reviews per afronden van DMAIC-fase. Tot slot zijn het stappenplan (DMAIC) en de Six Sigma toolbox bewezen effectief en geven concreet aan ‘wat en hoe’ er nodig is voor het bereiken van verbeteringen.

Geïnteresseerd of heeft u een vraag? Vul dan onderstaand contactformulier in

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stilstand is achteruitgang

Om te overleven moet elke organisatie continu verbeteren toepassen op haar producten, diensten, processen, organisatie, medewerker- en managementkwaliteit.

Kunnen we u verder helpen?

De partners van Ateron zijn zeer ervaren binnen hun vakgebied.
Zij zijn continu bezig met het up to date houden van hun kennis en weten wat er speelt in de markt.

Ja, neem contact met mij op