ateron
organisatie en procesverbetering

Lean (Six) Sigma

Ateron biedt  een compleet pakket van diensten aan zoals: Lean assessment, Quickscan, Strategie en implementatie met Hoshin Kanri, Lean management , trainingen, teamontwikkeling, coachen van Belts en het uitvoeren en implementeren van verbeterprojecten.

Daarnaast kunnen wij het projectmanagement voeren voor complete Lean transformatie trajecten en ondersteunen  uw reis naar Operational Excellence / Organisatie Excellence.

Tevens kunnen wij de lean manier van werken en denken  integreren met uw kwaliteitsmanagementsysteem. Wat borging van de Lean cultuur in uw DNA garandeert.

We hebben Lean en Six Sigma toegepast in zorg-,  productie-, logistieke en kantooromgevingen.

Succes begint bij een goede implementatie

Men leest wel eens dat  Lean Six Sigma implementaties in de  praktijk niet altijd succesvol zijn.
Soms ontbrak de deskundigheid, een andere keer waren belangrijke voorwaarden voor succes niet aanwezig. Organisaties die écht naar lean excellence weten door te stoten hebben het vermogen om een cultuur- en gedragsverandering bij medewerkers te bewerkstelligen. Het realiseren van een continue verbetercultuur is misschien wel het meest cruciaal voor het welslagen.

Wilt u meer informatie neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Operational Excellence

Operational Excellence trajecten brengen uw organisatie naar een structureel hoger performance niveau. Deze  trajecten leveren een grote rendementsverbetering op in kosten, productiviteit, kwaliteit en klanttevredenheid.

Het bereiken van Operational Excellence vereist de succesvolle implementatie en integratie van  de volgende vier bouwstenen:

 • Strategie en Implementatie
  Dit is het proces dat de bedrijfsstrategie en implementatie naar de werkvloer ‘aligned’ en aan elkaar koppelt.
 • Performance management
  Dit is het proces dat strategische initiatieven in meetbare doelen vertaalt en borgt dat er adequate integrale aan- en bijsturing op dag/week/maand en jaarbasis plaatsvind. Wij noemen dit Lean Management.
 • Proces Excellence
  Goed ontworpen, efficiënt en effectieve primaire en ondersteunende processen zijn nodig om TOP-resultaten te bereiken. Deze dienen continu verbeterd te worden.
 • High Performance Teams
  De juiste houding, de juiste mentaliteit, juiste competentie en juiste cultuur.

 

Ateron kan u ondersteunen bij gehele traject, zoals: het opstellen van het strategisch implementatieplan, het trainen van uw management tot en met medewerkers van de  werkvloer, het implementeren van uw verbeterprojecten, het managen van het verandertraject en borgen dat dit in uw organisatie-DNA (cultuur) komt.  Dit soort trajecten zijn altijd maatwerk en worden aangepast aan uw wensen.

Rendementsverbetering

Operational Excellence Trajecten leiden tot grote rendementverbetering

Kunnen we u verder helpen?

De partners van Ateron zijn zeer ervaren binnen hun vakgebied.
Zij zijn continu bezig met het up to date houden van hun kennis en weten wat er speelt in de markt.

Ja, neem contact met mij op