ateron
organisatie en procesverbetering

Lean

Ateron biedt een complete dienstverlening aan op het gebied van Lean: Consultancy, trainingen en implementatie van verbetertrajecten op de werkvloer.

Waarom Lean?

Wanneer een organisatie behoefte heeft aan structurele productiviteitsverbetering, dan kun je met Lean, mits goed geïmplementeerd, al snel 10 – 15% productiviteitsverhoging bereiken.

Wat is Lean?

Lean omvat meerdere zaken tegelijkertijd. Enerzijds bestaat Lean uit een set van methoden en technieken om organisaties productiever te maken, anderzijds voert het een Continu Verbeter cultuur in. Lean beschrijft een aantal herkenbare problemen en heeft hier standaard oplossingen voor. Deze oplossingen zijn eenvoudig en slim.

De meest gebruikte  technieken gebruikt in Lean zijn: Value Stream Mapping, spaghetti diagrammen, 5S, MUDA, Sequence OF Events, Familiy Matrix, Pull, Takt, Balancing, TPM, Poka yoke, Pous, Kanban SMED, Visueel Managemement en Standaard Werk, Kaizen, Autonomation, Single Piece, Flexing, Lean Management, en nog een aantal.

De Lean cultuur kenmerkt zich door dat je dit kunt en moet toepassen op alle organisatieniveaus: van de boardroom tot en met de werkvloer. Elke medewerker wordt geacht deel te nemen aan Continu Verbeteren.

Hoe?

De 1e moeilijkheidsfactor van Lean cultuur is om deze goed ‘Organisatie-breed-geïmplementeerd’ te krijgen. Dit vergt slim verandermanagement, waarbij een Top-down – Bottom-up, een olievlek-achtige methode aan te bevelen is. Top-down betekent een overall strategie voor Lean transformatie te hebben. Bottom-up op de werkvloer betekent, starten met 5S en stap voor stap uitbreiden d.m.v. de olievlekmethode.

De 2e moeilijkheidsfactor is al deze technieken te doorgronden en juist te combineren en anderen hiervan te overtuigen. Dit laatste vergt ervaring. We zien vaker dat medewerkers die van een andere Lean organisatie afkomen, vaak niet in staat zijn hun nieuwe collega’s van de voordelen van de Lean manier van werken te overtuigen.

Hiermee komen we ook op één van de belangrijkste aspecten om Lean te implementeren: Lean Management. Lean Management is een slimme management aanpak om snel te sturen en bij te kunnen sturen, waarbij de regelkringen zo laag mogelijk in de organisatie liggen. We zien bij organisaties dat veel metingen al plaatsvinden, dat ze veel rapporten hebben van de vorige maand en vervolgens toch weinig (tot niet) bijsturen. De rapporten krijgen de echte problemen niet boven water en managers veroorzaken van stress ‘oversturing’. Vergelijk het met op de autoweg 150 km per uur rijden, geen (of een onbetrouwbare) snelheidsmeter hebben. Door de flits van de flitspaal schrik je wakker en trapt dan vol op de rem. Door dan 80 km per uur te gaan rijden, veroorzaak je een ongeluk en/of files.

Zo gaat het ook bij veel organisaties. De flits kunt u vergelijken met klantenklachten of een financiële manager die de kreet slaat: ‘de kosten zijn te hoog’. De standaard reactie, bij het ongewijzigd laten van processen, is het ontslaan van mensen.

Daarna verbaast men zich dat de kwaliteitsproblemen toenemen en de  betrokkenheid van personeel afneemt. Uiteindelijk volgt een negatieve vicieuze cirkel.

Wanneer u erover denkt Lean te implementeren, start dan met een verbeterscan, stel vervolgens het verbetermasterplan op en implementeer 5S en Lean Management.

Geïnteresseerd of heeft u een vraag? Vul dan onderstaand contactformulier in

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stilstand is achteruitgang

Om te overleven moet elke organisatie continu verbeteren toepassen op haar producten, diensten, processen, organisatie, medewerker- en managementkwaliteit.

Kunnen we u verder helpen?

De partners van Ateron zijn zeer ervaren binnen hun vakgebied.
Zij zijn continu bezig met het up to date houden van hun kennis en weten wat er speelt in de markt.

Ja, neem contact met mij op