ateron
organisatie en procesverbetering

Lean (Six) Sigma

Ateron biedt  een compleet pakket van diensten aan zoals: Lean assessment, Quickscan, Strategie en implementatie met Hoshin Kanri, Lean management , trainingen, teamontwikkeling, coachen van Belts en het uitvoeren en implementeren van verbeterprojecten.

Daarnaast kunnen wij het projectmanagement voeren voor complete Lean transformatie trajecten en ondersteunen  uw reis naar Operational Excellence / Organisatie Excellence.

Tevens kunnen wij de lean manier van werken en denken  integreren met uw kwaliteitsmanagementsysteem. Wat borging van de Lean cultuur in uw DNA garandeert.

We hebben Lean en Six Sigma toegepast in zorg-,  productie-, logistieke en kantooromgevingen.

Succes begint bij een goede implementatie

Men leest wel eens dat  Lean Six Sigma implementaties in de  praktijk niet altijd succesvol zijn.
Soms ontbrak de deskundigheid, een andere keer waren belangrijke voorwaarden voor succes niet aanwezig. Organisaties die écht naar lean excellence weten door te stoten hebben het vermogen om een cultuur- en gedragsverandering bij medewerkers te bewerkstelligen. Het realiseren van een continue verbetercultuur is misschien wel het meest cruciaal voor het welslagen.

Wilt u meer informatie neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lean verbeterscan

U wilt resultaatverbetering op het gebied van productiviteit, kwaliteit, klanttevredenheid en/of doorlooptijden. U weet alleen niet waar uw verbeterpotentieel ligt en hoe u het dient aan te pakken.
Wellicht vraag u zich ook af of Lean en Six sigma iets voor u is. Met deze vragen kunnen wij u helpen d.m.v. onze verbeterscans.

 

We hebben de volgende verbeterscans:

  • Lean Assessment (1 dag). U heeft de indruk dat u goed op weg bent met het implementeren van Lean in uw organisatie. U weet alleen niet hóe goed en wilt graag weten op welke punten het beter kan en welke stappen u dan moet nemen. Met deze assessment krijgt u in  één dag een onafhankelijke en objectieve blik op waar u staat en waar het nog beter kan.

 

  • De Value Improvement Analyse analyseert in detail de processen en organisatie van een afdeling. De knelpunten worden in kaart gebracht en kwantitatief gemaakt.  Dit resulteert in het verbeterpotentieel in Euro’s. Wij maken een Masterplan met verbeterprojecten om dit potentieel te realiseren. Desgewenst implementeren wij deze projecten samen met u.
    Veelal doen we dit samen met uw mensen. Op deze manier leren ze op de Lean manier naar organisaties te kijken.

 

  • De Organisatie Quick Scan  bekijkt de organisatie op globaal niveau en achterhaalt snel uw grootste knelpunten en verbeterpotentieel. Dit assessment is maatwerk en we stemmen deze af op uw wensen. We gebruiken hiervoor de Lean Six Sigma methodiek.

Stilstand is achteruitgang

Om te overleven moet elke organisatie continu verbeteren toepassen op haar producten, diensten, processen, organisatie, medewerker- en managementkwaliteit.

Kunnen we u verder helpen?

De partners van Ateron zijn zeer ervaren binnen hun vakgebied.
Zij zijn continu bezig met het up to date houden van hun kennis en weten wat er speelt in de markt.

Ja, neem contact met mij op