ateron
organisatie en procesverbetering

Lean (Six) Sigma

Ateron biedt  een compleet pakket van diensten aan zoals: Lean assessment, Quickscan, Strategie en implementatie met Hoshin Kanri, Lean management , trainingen, teamontwikkeling, coachen van Belts en het uitvoeren en implementeren van verbeterprojecten.

Daarnaast kunnen wij het projectmanagement voeren voor complete Lean transformatie trajecten en ondersteunen  uw reis naar Operational Excellence / Organisatie Excellence.

Tevens kunnen wij de lean manier van werken en denken  integreren met uw kwaliteitsmanagementsysteem. Wat borging van de Lean cultuur in uw DNA garandeert.

We hebben Lean en Six Sigma toegepast in zorg-,  productie-, logistieke en kantooromgevingen.

Succes begint bij een goede implementatie

Men leest wel eens dat  Lean Six Sigma implementaties in de  praktijk niet altijd succesvol zijn.
Soms ontbrak de deskundigheid, een andere keer waren belangrijke voorwaarden voor succes niet aanwezig. Organisaties die écht naar lean excellence weten door te stoten hebben het vermogen om een cultuur- en gedragsverandering bij medewerkers te bewerkstelligen. Het realiseren van een continue verbetercultuur is misschien wel het meest cruciaal voor het welslagen.

Wilt u meer informatie neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lean Teamontwikkeling

Goed werkende High performance teams zijn de bouwstenen van een excellente organisatie.
Zo’n team wordt gekenmerkt door:

  • Er is vertrouwen tussen teamleden
  • Het team gaat goed om met conflicten
  • De teamleden zijn toegewijd aan de teamdoelen
  • Teamleden nemen verantwoording voor toegewezen taken en de teamresultaten
  • Het Team focust op resultaten
  • Er is adequate aan- en bijsturing

 

Ateron ondersteunt u met de ontwikkeling van  de ‘normale teams met teamleider’ en de meer ‘Agile zelfsturende’ teams.

Wij doen dat door het team te analyseren op leiderschap, cultuur en gedrag, aan- en bijsturing, teamsamenstelling, samenwerkingsregels en de taken en doelen van het team.
Wij geven advies hoe u uw team kan verbeteren en helpen u om de aanbevelingen te implementeren d.m.v. training en coaching. Persoonlijkheid assessments kunnen onderdeel zijn van de analyse.

High Performance Organisatie

Excellente teams zijn de bouwstenen van een excellente organisatie.

Kunnen we u verder helpen?

De partners van Ateron zijn zeer ervaren binnen hun vakgebied.
Zij zijn continu bezig met het up to date houden van hun kennis en weten wat er speelt in de markt.

Ja, neem contact met mij op