ateron
organisatie en procesverbetering

Lean (Six) Sigma

Ateron biedt  een compleet pakket van diensten aan zoals: Lean assessment, Quickscan, Strategie en implementatie met Hoshin Kanri, Lean management , trainingen, teamontwikkeling, coachen van Belts en het uitvoeren en implementeren van verbeterprojecten.

Daarnaast kunnen wij het projectmanagement voeren voor complete Lean transformatie trajecten en ondersteunen  uw reis naar Operational Excellence / Organisatie Excellence.

Tevens kunnen wij de lean manier van werken en denken  integreren met uw kwaliteitsmanagementsysteem. Wat borging van de Lean cultuur in uw DNA garandeert.

We hebben Lean en Six Sigma toegepast in zorg-,  productie-, logistieke en kantooromgevingen.

Succes begint bij een goede implementatie

Men leest wel eens dat  Lean Six Sigma implementaties in de  praktijk niet altijd succesvol zijn.
Soms ontbrak de deskundigheid, een andere keer waren belangrijke voorwaarden voor succes niet aanwezig. Organisaties die écht naar lean excellence weten door te stoten hebben het vermogen om een cultuur- en gedragsverandering bij medewerkers te bewerkstelligen. Het realiseren van een continue verbetercultuur is misschien wel het meest cruciaal voor het welslagen.

Wilt u meer informatie neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lean Six Sigma Organisatie Infrastructuur

Voor een succesvolle introductie van Lean Six Sigma is een complete en goed gestructureerde infrastructuur nodig. Bij een Lean Six Sigma-implementatie worden de projecten namelijk uitgevoerd door de mensen die er het meest van weten: De medewerkers van uw organisatie.
Gerichte competentieontwikkeling in alle lagen van de organisatie resulteert in andere cultuur, het leren denken in processen en hun verbetering, andere manier van aanpak van verbeterprojecten en performance verbetering.

Ateron traint en coacht alle lagen van uw organisatie.

De benodigde infrastructuur voor succesvolle implementatie omvat een Championteam, een Master Black Belt, een Black Belt, Green Belts, Orange Belt getrainde medewerkers en de project- en verander aanpak DMAIC.

De Lean (Six) Sigma Belt structuur:

•    Het Championteam definieert en beoordeelt de Lean Six Sigma verbeterprojecten, fungeert als strategisch leider en is verantwoordelijk voor het wegnemen van de belemmeringen van de projectteams.

•    De Master Black Belt treedt op als verandermanager en inhoudelijke coach. Hij of zij biedt de hoogwaardige kennis en kwaliteit als gereedschap voor de projectteams. Bij de meeste organisaties wordt één Master Black Belt voor duizend werknemers ingezet.

•    De Black Belt managet en controleert de projecten. Hij/zij is in staat complexere verbeterprojecten en verandertrajecten uit te voeren. Er worden doorgaans tien tot twintig Black Belts per duizend werknemers aangesteld. Hij/zij is op het ‘advanced’ niveau getraind in de Lean (Six) Sigma methoden. Een Green Belt kan vaak doorgroeien naar Black Belt.

•    De Green Belt ondersteunt de Black Belt. Hij/zij voert ook zelfstandig projecten uit. Er werken doorgaans drie tot vijf Green Belts in het projectteam onder leiding van een Black Belt, dat komt neer op honderd Green Belts per duizend werknemers. Hij/zij is op een ‘expert’ niveau getraind in de Lean (Six) Sigma methoden.

•    Orange Belts  kennen, begrijpen en kunnen de basis technieken toepassen bij het verbeteren van processen. Hij/zij is op een ‘Practitioner’ niveau getraind in de Lean (Six) Sigma methoden. Dit kunnen teamleiders zijn die geen expert hoeven te worden, of medewerkers wiens taak het is om afdelingsprocessen te verbeteren of mee te draaien in projecten van Green Belts of Black Belts. Een Orange belt kan vaak doorgroeien naar Green Belt.

  • Yellow Belts zijn medewerkers die te maken krijgen met procesveranderingen m.b.v. Lean Six sigma. zij krijgen een introductietraining in Lean Six Sigma.

Voor meer informatie zie ook onze trainingen.

Een organisatie is net zo sterk als de zwakste schakel.

Maak van elk team een staerke schakel m.b.v. Lean transformatie.

Kunnen we u verder helpen?

De partners van Ateron zijn zeer ervaren binnen hun vakgebied.
Zij zijn continu bezig met het up to date houden van hun kennis en weten wat er speelt in de markt.

Ja, neem contact met mij op