ateron
organisatie en procesverbetering

Lean (Six) Sigma

Ateron biedt  een compleet pakket van diensten aan zoals: Lean assessment, Quickscan, Strategie en implementatie met Hoshin Kanri, Lean management , trainingen, teamontwikkeling, coachen van Belts en het uitvoeren en implementeren van verbeterprojecten.

Daarnaast kunnen wij het projectmanagement voeren voor complete Lean transformatie trajecten en ondersteunen  uw reis naar Operational Excellence / Organisatie Excellence.

Tevens kunnen wij de lean manier van werken en denken  integreren met uw kwaliteitsmanagementsysteem. Wat borging van de Lean cultuur in uw DNA garandeert.

We hebben Lean en Six Sigma toegepast in zorg-,  productie-, logistieke en kantooromgevingen.

Succes begint bij een goede implementatie

Men leest wel eens dat  Lean Six Sigma implementaties in de  praktijk niet altijd succesvol zijn.
Soms ontbrak de deskundigheid, een andere keer waren belangrijke voorwaarden voor succes niet aanwezig. Organisaties die écht naar lean excellence weten door te stoten hebben het vermogen om een cultuur- en gedragsverandering bij medewerkers te bewerkstelligen. Het realiseren van een continue verbetercultuur is misschien wel het meest cruciaal voor het welslagen.

Wilt u meer informatie neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lean Management

Ateron biedt een compleet dienstverlening op het gebied van Lean Management, bestaande uit consultancy, trainingen en implementatie op de werkvloer.

Waarom?

Het doel is van Lean Management is een snelle en adequate aan- en bijsturing van teams. Hierdoor is elke manager / teamleider maximaal 15 minuten kwijt aan de dagdagelijks aansturing en bijsturing van zijn team, waardoor veel tijd vrij komt voor andere zaken.

Hoe goed je medewerkers ook zijn, zonder proactief Resultaatgericht Management krijg je niet alle neuzen in de dezelfde richting en presteren ze minder optimaal.

Bij onderzoeken naar karakteristieken van High Performance Organisaties (Dr. A. de Waal) komt naar voren dat hun managementsysteem snel, open en actiegericht is. In onze terminologie noemen we dat Lean Management.

 

Wat is Lean Management?

Dit is een integraal gelaagd systeem van gestandaardiseerde horizontale en verticale communicatie dat erop gericht is snel en effectief teams aan en bij te sturen om de gestelde doelen te bereiken.

Met systeem bedoelen we geen computersysteem (dit kan wel een onderdeel zijn), maar een management controlesysteem, bestaande uit rapportage en overlegstructuren. Hiermee krijg je grip op de organisatie.

Het is onze ervaring dat veel organisaties een managementsysteem hebben dat historisch gegroeid is en vaak niet meer effectief is. Het stuurt niet snel bij en is niet op data gebaseerd. Dit leidt vaak tot conflicten en frustraties tussen medewerkers, managementlagen en een zeer langzame bijsturing en magere resultaten. Veelal herken je dit ook aan een gigantische vergadercultuur bij organisaties.

 

Hoe?

Ateron brengt in korte tijd het huidige management controlesysteem in kaart, identificeert de knelpunten, kijkt naar taken en verantwoordelijkheden, maakt een verbetervoorstel gebaseerd op Lean Management principes, traint uw medewerkers en coacht uw leidinggevers.

Resultaatgericht management is een pilaar van Operational / Organisational Excellence.

Stilstand is achteruitgang

Om te overleven moet elke organisatie continu verbeteren toepassen op haar producten, diensten, processen, organisatie, medewerker- en managementkwaliteit.

Kunnen we u verder helpen?

De partners van Ateron zijn zeer ervaren binnen hun vakgebied.
Zij zijn continu bezig met het up to date houden van hun kennis en weten wat er speelt in de markt.

Ja, neem contact met mij op