ateron
organisatie en procesverbetering

Lean (Six) Sigma

Ateron biedt  een compleet pakket van diensten aan zoals: Lean assessment, Quickscan, Strategie en implementatie met Hoshin Kanri, Lean management , trainingen, teamontwikkeling, coachen van Belts en het uitvoeren en implementeren van verbeterprojecten.

Daarnaast kunnen wij het projectmanagement voeren voor complete Lean transformatie trajecten en ondersteunen  uw reis naar Operational Excellence / Organisatie Excellence.

Tevens kunnen wij de lean manier van werken en denken  integreren met uw kwaliteitsmanagementsysteem. Wat borging van de Lean cultuur in uw DNA garandeert.

We hebben Lean en Six Sigma toegepast in zorg-,  productie-, logistieke en kantooromgevingen.

Succes begint bij een goede implementatie

Men leest wel eens dat  Lean Six Sigma implementaties in de  praktijk niet altijd succesvol zijn.
Soms ontbrak de deskundigheid, een andere keer waren belangrijke voorwaarden voor succes niet aanwezig. Organisaties die écht naar lean excellence weten door te stoten hebben het vermogen om een cultuur- en gedragsverandering bij medewerkers te bewerkstelligen. Het realiseren van een continue verbetercultuur is misschien wel het meest cruciaal voor het welslagen.

Wilt u meer informatie neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lean en ISO

Hoe kunnen we Lean en het ISO 9001-Kwaliteitssysteem integreren, waardoor continue resultaatverbetering gegarandeerd wordt in ons organisatie-DNA?

Ateron – specialist in ISO-kwaliteitsmanagementsystemen en Lean Six Sigma – laat u zien hoe u de juiste aanpak kiest.

Waarom?

In principe vraagt de ISO-norm dat u zowel uw huidige processen beschrijft en borgt, als ook dat deze zo uitgevoerd worden. Gevraagd wordt o.a. dat u de volgende aspecten van uw organisatie vastlegt: Leiderschap, beleid, planning, ondersteuning met middelen, uitvoering, competentie ontwikkeling, continue verbeteren, organisatie, etc.
Dit borgt echter niet dat u de meest slimme manier van werken toepast (Lean), het optimaal gebruik maken van de talenten en betrokkenheid van alle medewerkers gegarandeerd is en u continu effectief blijft verbeteren.

Een Lean organisatie is proactief bezig met strategie, implementatie van strategie, Lean Management, implementeren van standaardwerkwijzen, competentieontwikkeling korte en lange termijn, meten van alle processen en daardoor meer grip, regelmatige Lean verbeterscans van afdelingen c.q. over afdelingen heen, werken met verbeterteams,  TOP-conditie van alle afdelingen, volume flexibiliteit, etc. Dit alles resulteert in een agile (lenige/flexibele) en resultaatgerichte concurrerende organisatie.

Het is duidelijk dat de Lean manier van werken de perfecte invulling is van de ISO-norm.

Daarnaast is de trend aanwezig dat in een kwaliteitssysteem professionals een steeds belangrijkere rol krijgen in het aanjagen en borgen van verbeteringen in de organisatie.

 

Hoe?

Samen met uw kwaliteitsmensen en management voeren we een Lean Assessment uit. Deze resulteert in een GAP tussen huidige en gewenste situatie. Vanuit de GAP-analyse maken we een stappenplan hoe de grootste pijnpunten zijn op te lossen en waar winstpunten zijn te behalen en hoe dit voor elkaar te krijgen.
E.e.a. heeft natuurlijk te maken met op welk niveau u zich nu bevindt.

Lean gaat uit van een top-down en bottom-up benadering. Top-down gaat over Lean management en bottom up wil zeggen dat we Lean vanuit de werkvloer naar boven gaan.

 

Partnership

Bij Ateron kunt u onze diensten modulair en afzonderlijk afnemen. We kunnen ook een partnership met u aangaan. In dit partnership nemen wij de verantwoordelijkheid voor de Lean ontwikkeling van uw organisatie en de borging hiervan in uw kwaliteitsmanagementsysteem.

Wij trainen en ondersteunen uw medewerkers en kwaliteitsmensen in Lean denken en werken, ondersteunen de implementatie van veranderingen, en houden samen met uw kwaliteitsmensen Lean Assessments.
De vereiste interne ISO audit wordt een Lean Assessment van de afdelingen en er resulteren aanbevelingen over de te nemen vervolgstappen.

Stilstand is achteruitgang

Om te overleven moet elke organisatie continu verbeteren toepassen op haar producten, diensten, processen, organisatie, medewerker- en managementkwaliteit.

Kunnen we u verder helpen?

De partners van Ateron zijn zeer ervaren binnen hun vakgebied.
Zij zijn continu bezig met het up to date houden van hun kennis en weten wat er speelt in de markt.

Ja, neem contact met mij op