ateron
organisatie en procesverbetering

Lean (Six) Sigma

Ateron biedt  een compleet pakket van diensten aan zoals: Lean assessment, Quickscan, Strategie en implementatie met Hoshin Kanri, Lean management , trainingen, teamontwikkeling, coachen van Belts en het uitvoeren en implementeren van verbeterprojecten.

Daarnaast kunnen wij het projectmanagement voeren voor complete Lean transformatie trajecten en ondersteunen  uw reis naar Operational Excellence / Organisatie Excellence.

Tevens kunnen wij de lean manier van werken en denken  integreren met uw kwaliteitsmanagementsysteem. Wat borging van de Lean cultuur in uw DNA garandeert.

We hebben Lean en Six Sigma toegepast in zorg-,  productie-, logistieke en kantooromgevingen.

Succes begint bij een goede implementatie

Men leest wel eens dat  Lean Six Sigma implementaties in de  praktijk niet altijd succesvol zijn.
Soms ontbrak de deskundigheid, een andere keer waren belangrijke voorwaarden voor succes niet aanwezig. Organisaties die écht naar lean excellence weten door te stoten hebben het vermogen om een cultuur- en gedragsverandering bij medewerkers te bewerkstelligen. Het realiseren van een continue verbetercultuur is misschien wel het meest cruciaal voor het welslagen.

Wilt u meer informatie neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Coaching en begeleiding

Ateron biedt coaching aan op meerdere niveaus: Management en Lean (Six) Sigma Belts.

Management Coaching

De organisatie naar een hoger Lean niveau brengen vergt expertise en capaciteit die vaak niet voorhanden is in de organisatie.  Daarom bieden wij management-coaching aan: Hoe en welke stappen dient u te nemen om op een hoger niveau te komen? Wij managen een Lean transformatie, ondersteunen bij verandermanagement, stellen en implementeren Masterplannen op. Wij voeren  Lean Assessments uit en wij coachen belts.

Belt Coaching

Uw getrainde Lean Six Sigma experts zullen vol enthousiasme verbeterprojecten opstarten. Echter veranderen in de praktijk is vaak weerbarstig. Het  kunnen sparren c.q. coaching kunnen krijgen van een  Master Black Belt  is vaak een succesfactor, zeker bij de eerste projecten.

Kunnen we u verder helpen?

De partners van Ateron zijn zeer ervaren binnen hun vakgebied.
Zij zijn continu bezig met het up to date houden van hun kennis en weten wat er speelt in de markt.

Ja, neem contact met mij op