ateron
organisatie

ISO 22301 Business Continuity Management

ISO 22301 Business Continuity Management

Organisaties kunnen te maken krijgen met gebeurtenissen die het operationele proces verstoren of lamleggen. Brand, natuurrampen, uitval van gas, water of stroom, storingen aan machines, een haperende toelevering zijn enkele (reële) voorbeelden daarvan. Dit kan ernstige gevolgen hebben, variërend van persoonlijk letsel, financieel verlies tot en met imagoschade of een vertrouwensbreuk met bepaalde belanghebbenden, zoals opdrachtgevers.

Om enerzijds de negatieve effecten van dergelijke gebeurtenissen zoveel mogelijk te beperken en anderzijds preventief voorbereid te zijn op deze gebeurtenissen kan gekozen worden voor implementatie van een zogenaamd Business Continuity Management conform ISO 22301.

ISO 22301 bevat abstract geformuleerde eisen ten aanzien van bijvoorbeeld een Business Impact Analyse en een Business Continuity Plan. Bedrijven kampen dan ook met vragen als: ‘Wat bedoelt de norm?’en ‘Hoe kunnen we op een praktisch zinvolle manier aan de norm voldoen?’ Het is zeker in het geval van deze norm van groot belang dat het managementsysteem conform ISO 22301 op maat van de organisatie gemaakt wordt.

Ateron helpt bij de vertaalslag naar uw organisatie, weet op welke manieren invulling gegeven kan worden aan de eisen en beschikt over bewezen effectieve hulpmiddelen en tools. U kunt kiezen hoever u met ons in zee gaat. Van advisering ten aanzien van specifieke eisen van de norm tot en met turn-key oplevering en lopend onderhoud van het managementsysteem.

Bent u geïnteresseerd of heeft u een vraag? Vul dan onderstaand contactformulier in.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Er zijn risico's die je niet in de hand hebt.

Hoe gaan andere organisaties hiermee om.
Ik durf te zeggen dat ik bij veel bedrijven in de keuken heb mogen kijken. Dit vanuit zowel de rol als manager, ondernemer als adviseur. Dat is erg leerzaam en meteen ook waardevol voor andere ondernemers. Bij mijn advies kijk ik vanuit de diverse invalshoeken naar een organisatie en haar processen.
Harry Vanderbroeck

WETEN WAAR U AAN TOE BENT?

Er zijn diverse redenen waarom uw organisatie een kwaliteitsborgingssysteem nodig zou kunnen hebben.
Wilt u zeker zijn dat de processen geborgd zijn voor een optimale bedrijfsvoering of vraagt uw opdrachtgever erom.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan »