Onderzoeken en audits

Binnen de pijler Organisatieonderzoeken en audits is de dienstverlening gericht op het verschaffen van inzicht in de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de daarbij behorende efficiency en effectiviteit van de organisatie.

Een belangrijk onderdeel hierbij is om zowel interne als externe ontwikkelingen (Risico’s en Kansen) in beeld te krijgen, op basis waarvan uw organisatie strategische keuzes kan maken.

Of het nu een audit, GAP analyse of risicoscan betreft, de aanpak is erop gericht om gezamenlijk, en op maat, het juiste instrument te kiezen wat faciliteert in het behalen van de doelstelling ’focus op wat aandacht vraagt en succes brengt’.

Vanuit onze expertise en jarenlange ervaring bij diverse opdrachtgevers uit verschillende sectoren helpen wij bij het opstellen van een op maat gemaakt (implementatie)plan en de uitvoering hiervan.

Onze rollen verschillen op basis van de behoefte(n), voorbeelden van veel voorkomende rollen zijn:

  • Expert
  • Coach
  • Procesbegeleider
  • Projectleider
  • Interim

Voor meer informatie over onze filosofie en aanpak kan contact opgenomen worden.

Neem contact met ons op

Bergerweg 170
6135KD Sittard

En volg ons op social media