ateron
organisatie en procesverbetering

Excellence met Lean (Six) Sigma

Ateron biedt  een compleet pakket van diensten aan zoals: Lean assessment, Quickscan, Strategie en implementatie met Hoshin Kanri, Lean management , trainingen, teamontwikkeling, coachen van Belts en het uitvoeren en implementeren van verbeterprojecten.

Waarom Lean (Six) Sigma?

Lean (six) sigma wordt ingezet t.b.v. procesoptimalisatie en organisatieverbetering. Resulterend in verbeteringen in productiviteit, kwaliteit, klantentevredenheid, medewerker betrokkenheid, doorlooptijd en/of  efficiency.
Wanneer een organisatie behoefte heeft aan structurele productiviteitsverbetering, dan kun je met Lean (Six) Sigm, mits goed geïmplementeerd, al snel 10 – 15% productiviteitsverhoging bereiken. Daarnaast kunnen wij het projectmanagement voeren voor complete Lean transformatie trajecten en ondersteunen  uw reis naar Operational Excellence / Organisatie Excellence.
Tevens kunnen wij de lean manier van werken en denken  integreren met uw kwaliteitsmanagementsysteem. Wat borging van de Lean cultuur in uw DNA garandeert.
We hebben Lean en Six Sigma toegepast in zorg-,  productie-, logistieke en kantooromgevingen.

Succes begint bij een goede implementatie

Men leest wel eens dat  Lean Six Sigma implementaties in de  praktijk niet altijd succesvol zijn.
Soms ontbrak de deskundigheid, een andere keer waren belangrijke voorwaarden voor succes niet aanwezig. Organisaties die écht naar lean excellence weten door te stoten hebben het vermogen om een cultuur- en gedragsverandering bij medewerkers te bewerkstelligen. Het realiseren van een continue verbetercultuur is misschien wel het meest cruciaal voor het welslagen.

Geïnteresseerd?[recaptcha]

 

Kunnen we u verder helpen?

De partners van Ateron zijn zeer ervaren binnen hun vakgebied.
Zij zijn continu bezig met het up to date houden van hun kennis en weten wat er speelt in de markt.

Ja, neem contact met mij op