ateron
organisatie

ISO Managementsystemen en Certificeringen

Ateron biedt begeleiding bij het opzetten, implementeren en onderhouden van kwaliteits-, veiligheids-, en risicomanagementsystemen.
Klant- en cliëntgerichtheid, creativiteit en lean-management zijn daarbij net zo kenmerkend voor de aanpak als deskundigheid en persoonlijk advies. Ateron boogt op jarenlange ervaring in zowel de zorg (uiteenlopende sectoren als GGZ, GZ, VV&T, MD, Jeugdzorg) als de profit sector (brede expertise in facilitaire dienstverlening, industrie en bouw).

Binnen de pijler ISO Managementsystemen & Certificeringen is de dienstverlening gericht op het opzetten, implementeren en onderhouden van managementsystemen, al dan niet op basis van specifieke normen of keurmerken ten behoeve van certificering.

De aanpak is gericht op het opzetten van praktijkgerichte, transparante en gebruikersvriendelijke managementsystemen. Dus geen bureaucratie, maar wel voldoen aan de gewenste eisen. Deze filosofie dragen wij ook uit in onze aanpak. In onze advisering streven we naar het opzetten en implementeren van een managementsysteem dat aansluit bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Dus geen systeem naast een systeem, waardoor het managementsysteem niet ‘leeft’.

Vanuit onze expertise en jarenlange ervaring bij diverse opdrachtgevers uit verschillende sectoren helpen wij bij het opstellen van een op maat gemaakt implementatieplan en de uitvoering hiervan.

Onze rollen verschillen op basis van de behoefte(n), voorbeelden van veel voorkomende rollen zijn:

  • Expert
  • Coach
  • Procesbegeleider
  • Projectleider
  • Interim

Voor meer informatie over onze filosofie en aanpak kunt u contact opnemen.

ISO 31000 Risicomanagement

ISO 31000 is een (niet certificeerbare) internationale richtlijn voor risicomanagementsystemen. Bijzonder is ten eerste dat het in deze richtlijn niet alleen gaat om de vermindering van schadelijke effecten, maar ook om de verantwoorde omgang met kansen. In veel organisaties wordt binnen allerlei disciplines gewerkt aan een vorm van risicomanagement: De ICT-er is ermee bezig in het kader van informatiebeveiliging, de preventiemedewerker richt zich op het vergroten van veiligheid op de werkvloer, de controller toetst financiële risico’s etc. De tweede bijzonderheid van ISO 31000 is dat deze alle risico’s wil bekijken en wegen. Op die manier wordt overzicht, gerichte sturing en kanalisatie van middelen om met risico’s om te gaan beter mogelijk.

ISO 31000 geeft aan welke stappen en elementen het risicomanagement dient te bevatten. Daarmee is echter nog geen sprake van een concrete tool voor praktisch gebruik. Ateron heeft dan ook een instrument ontwikkeld dat in diverse sectoren ingezet kan worden: De ‘Online Risicoscan’. Daarmee worden externe en interne risico’s in beeld gebracht en geprioriteerd. Vervolgens wordt aangegeven op welke wijze de risico’s behandeld worden. Er is in principe geen beperking aan het aantal personen of deskundigen die betrokken worden bij de Online Risicoscan. Het eindresultaat geeft input aan uw strategische planning en control cyclus, bevordert het risicobewustzijn en geeft invulling aan diverse eisen gesteld in ISO en HKZ normen.

Houd rekening met alle stakeholders

Ik durf te zeggen dat ik bij veel bedrijven in de keuken heb mogen kijken. Dit vanuit zowel de rol als manager, ondernemer als adviseur. Dat is erg leerzaam en meteen ook waardevol voor andere ondernemers. Bij organisatieadvies kijk ik vanuit de diverse invalshoeken naar een organisatie.
Harry Vanderbroeck

WETEN WAAR U AAN TOE BENT?

Er zijn diverse redenen waarom uw organisatie een kwaliteitsborgingssysteem nodig zou kunnen hebben.
Wilt u zeker zijn dat de processen geborgd zijn voor een optimale bedrijfsvoering of vraagt uw opdrachtgever erom.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan »