ateron
organisatie

ISO Managementsystemen en Certificeringen

Ateron biedt begeleiding bij het opzetten, implementeren en onderhouden van kwaliteits-, veiligheids-, en risicomanagementsystemen.
Klant- en cliëntgerichtheid, creativiteit en lean-management zijn daarbij net zo kenmerkend voor de aanpak als deskundigheid en persoonlijk advies. Ateron boogt op jarenlange ervaring in zowel de zorg (uiteenlopende sectoren als GGZ, GZ, VV&T, MD, Jeugdzorg) als de profit sector (brede expertise in facilitaire dienstverlening, industrie en bouw).

Binnen de pijler ISO Managementsystemen & Certificeringen is de dienstverlening gericht op het opzetten, implementeren en onderhouden van managementsystemen, al dan niet op basis van specifieke normen of keurmerken ten behoeve van certificering.

De aanpak is gericht op het opzetten van praktijkgerichte, transparante en gebruikersvriendelijke managementsystemen. Dus geen bureaucratie, maar wel voldoen aan de gewenste eisen. Deze filosofie dragen wij ook uit in onze aanpak. In onze advisering streven we naar het opzetten en implementeren van een managementsysteem dat aansluit bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Dus geen systeem naast een systeem, waardoor het managementsysteem niet ‘leeft’.

Vanuit onze expertise en jarenlange ervaring bij diverse opdrachtgevers uit verschillende sectoren helpen wij bij het opstellen van een op maat gemaakt implementatieplan en de uitvoering hiervan.

Onze rollen verschillen op basis van de behoefte(n), voorbeelden van veel voorkomende rollen zijn:

  • Expert
  • Coach
  • Procesbegeleider
  • Projectleider
  • Interim

Voor meer informatie over onze filosofie en aanpak kunt u contact opnemen.

ISO 14001 Milieumanagement

ISO 14001 is de bekendste norm voor milieumanagementsystemen. Een milieumanagementsysteem is een hulpmiddel om milieurisico’s te beheersen, milieuprestaties continu te verbeteren en aan betreffende wet- en regelgeving te voldoen. Dit alles met aandacht voor sociaal-economische belangen.

Met de herziening in 2015 is meer aansluiting gevonden bij de structuur van bijvoorbeeld ISO 9001:2015. Daardoor is het eenvoudiger geworden om de norm te laten aansluiten bij bestaande managementsystemen. Desalniettemin bevat de ISO 14001:2015 een reeks specifieke eisen. Te denken is in dit verband aan abstracte begrippen als ‘milieuaspecten’, ‘compliance’, ‘levenscyclusperspectief’, ‘milieumanagementsysteemprocessen’. De norm doet geen uitspraak over de wijze waarop aan desbetreffende eisen voldaan moet of kan worden. Veel bedrijven kampen dan ook met vragen als: ‘Wat bedoelt de norm?’ en ‘Hoe kunnen we op een praktisch zinvolle manier aan de norm voldoen?’

Ateron helpt u bij de vertaalslag naar uw organisatie, weet op welke manieren invulling gegeven kan worden aan de eisen en beschikt over bewezen effectieve hulpmiddelen en tools. In onze advisering streven wij naar het opzetten en implementeren van een milieumanagementsysteem dat aansluit bij de dagelijkse bedrijfsvoering. U kunt kiezen hoever u met ons in zee gaat. Van advisering ten aanzien van specifieke eisen van de norm tot en met volledige oplevering en lopend onderhoud van het milieumanagementsysteem.

Wij behandelen de aarde alsof we er een in reserve hebben (Jane Fonda)

We moeten er dus zuinig mee omgaan!
Gelukkig hebben de meeste bedrijven het goed voor met onze aarde en willen ze een deugdelijk milieumanagementsysteem. Vanzelfsprekend houden wij rekening met de inpasbaarheid in een organisatie.

WETEN WAAR U AAN TOE BENT?

Er zijn diverse redenen waarom uw organisatie een kwaliteitsborgingssysteem nodig zou kunnen hebben.
Wilt u zeker zijn dat de processen geborgd zijn voor een optimale bedrijfsvoering of vraagt uw opdrachtgever erom.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan »