ateron
organisatie

ISO Managementsystemen en Certificeringen

Ateron biedt begeleiding bij het opzetten, implementeren en onderhouden van kwaliteits-, veiligheids-, en risicomanagementsystemen.
Klant- en cliëntgerichtheid, creativiteit en lean-management zijn daarbij net zo kenmerkend voor de aanpak als deskundigheid en persoonlijk advies. Ateron boogt op jarenlange ervaring in zowel de zorg (uiteenlopende sectoren als GGZ, GZ, VV&T, MD, Jeugdzorg) als de profit sector (brede expertise in facilitaire dienstverlening, industrie en bouw).

Binnen de pijler ISO Managementsystemen & Certificeringen is de dienstverlening gericht op het opzetten, implementeren en onderhouden van managementsystemen, al dan niet op basis van specifieke normen of keurmerken ten behoeve van certificering.

De aanpak is gericht op het opzetten van praktijkgerichte, transparante en gebruikersvriendelijke managementsystemen. Dus geen bureaucratie, maar wel voldoen aan de gewenste eisen. Deze filosofie dragen wij ook uit in onze aanpak. In onze advisering streven we naar het opzetten en implementeren van een managementsysteem dat aansluit bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Dus geen systeem naast een systeem, waardoor het managementsysteem niet ‘leeft’.

Vanuit onze expertise en jarenlange ervaring bij diverse opdrachtgevers uit verschillende sectoren helpen wij bij het opstellen van een op maat gemaakt implementatieplan en de uitvoering hiervan.

Onze rollen verschillen op basis van de behoefte(n), voorbeelden van veel voorkomende rollen zijn:

  • Expert
  • Coach
  • Procesbegeleider
  • Projectleider
  • Interim

Voor meer informatie over onze filosofie en aanpak kunt u contact opnemen.

HKZ Veiligheidsmanagement in de zorg

Als aanvulling op de HKZ kwaliteitsnormen bestaat de mogelijkheid om u als organisatie te laten certificeren conform de norm HKZ Cliënt/ Patiëntveiligheid. Ook dit schema is toepasbaar binnen de gehele sector Zorg & Welzijn, ongeacht of uw organisatie al gecertificeerd is voor een van de HKZ kwaliteitsnormen.

Waarom kiezen voor deze norm? Langzamerhand zien we een verschuiving van het accent op borging van de kwaliteit in de zorg naar veiligheid in de zorg. Financiers, cliënten en medewerkers verwachten immers dat de geleverde zorg- en dienstverlening kwalitatief voldoet én veilig is. Incidenten kunnen niet voorkomen worden. Echter het bevorderen van het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie kan bijdragen aan het verminderen hiervan.

Certificering conform deze norm blijkt in de praktijk een relatief kleine stap indien u reeds HKZ gecertificeerd bent. Het geeft echter een waardevolle aanvulling op de beheersing van de kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie.

Ateron is sinds jaren een vaste HKZ-Partner. Dat wil zeggen dat wij  nauw samenwerken met HKZ, werken volgens de HKZ-systematiek en dicht bij de bron zitten als het gaat om het volgen en door vertalen van ontwikkelingen. Om HKZ-partner te kunnen worden heeft Ateron aan verschillende toelatingscriteria voldaan. In onze advisering streven wij naar het opzetten en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem dat aansluit bij de dagelijkse bedrijfsvoering.

U kunt kiezen hoever u met ons in zee gaat. Van advisering ten aanzien van specifieke onderdelen van de norm zoals bijvoorbeeld het maken van een risicoanalyse, de uitvoering van interne audits tot en met de volledige oplevering en lopend onderhoud van het veiligheidsmanagementsysteem.

Note: Voor ziekenhuizen en organisaties die ziekenhuiszorg verlenen is een specifiek deelschema van deze norm beschikbaar: Cliënt/ Patiëntveiligheid, Uitgave voor Ziekenhuiszorg.

Ateron in het Zweit voor de droom van Daniëlle

Blog van Geoffrey Langen

Ateron zet zaken in beweging. Maar op 21 januari zijn het de bewoners van Maasveld die Ateron in beweging hebben gezet. Ateron in het zweit voor Maasveld. Samen met mijn collega Danny heb ik op deze mooie en redelijk zonnige zondag weer de nodige rondjes gerend tijdens de sponsorloop Zweit veur Leid in Maastricht. Dit […]

Lees verder »
Geoffrey Langen

WETEN WAAR U AAN TOE BENT?

Er zijn diverse redenen waarom uw organisatie een kwaliteitsborgingssysteem nodig zou kunnen hebben.
Wilt u zeker zijn dat de processen geborgd zijn voor een optimale bedrijfsvoering of vraagt uw opdrachtgever erom.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan »