ateron
organisatie

ISO Managementsystemen en Certificeringen

Ateron biedt begeleiding bij het opzetten, implementeren en onderhouden van kwaliteits-, veiligheids-, en risicomanagementsystemen.
Klant- en cliëntgerichtheid, creativiteit en lean-management zijn daarbij net zo kenmerkend voor de aanpak als deskundigheid en persoonlijk advies. Ateron boogt op jarenlange ervaring in zowel de zorg (uiteenlopende sectoren als GGZ, GZ, VV&T, MD, Jeugdzorg) als de profit sector (brede expertise in facilitaire dienstverlening, industrie en bouw).

Binnen de pijler ISO Managementsystemen & Certificeringen is de dienstverlening gericht op het opzetten, implementeren en onderhouden van managementsystemen, al dan niet op basis van specifieke normen of keurmerken ten behoeve van certificering.

De aanpak is gericht op het opzetten van praktijkgerichte, transparante en gebruikersvriendelijke managementsystemen. Dus geen bureaucratie, maar wel voldoen aan de gewenste eisen. Deze filosofie dragen wij ook uit in onze aanpak. In onze advisering streven we naar het opzetten en implementeren van een managementsysteem dat aansluit bij de dagelijkse bedrijfsvoering. Dus geen systeem naast een systeem, waardoor het managementsysteem niet ‘leeft’.

Vanuit onze expertise en jarenlange ervaring bij diverse opdrachtgevers uit verschillende sectoren helpen wij bij het opstellen van een op maat gemaakt implementatieplan en de uitvoering hiervan.

Onze rollen verschillen op basis van de behoefte(n), voorbeelden van veel voorkomende rollen zijn:

 • Expert
 • Coach
 • Procesbegeleider
 • Projectleider
 • Interim

Voor meer informatie over onze filosofie en aanpak kunt u contact opnemen.

HKZ Kwaliteitsmanagement in de zorg

De afkorting HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Onder de noemer HKZ bestaan er een heel aantal branche specifieke normen die eisen stellen aan kwaliteitsmanagement in de Zorg- en Welzijnssector. Denk hierbij o.a. aan de deelschema’s:

 • Verpleging, Verzorging en Thuiszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Geestelijke Gezondheidszorg
 • Jeugdzorg
 • Publieke Gezondheidszorg
 • GHOR

Deze deelschema’s zijn allemaal gebaseerd op de eisen van de ISO 9001, maar verder aangevuld met branchespecifieke eisen.

Ateron is sinds jaren een vaste HKZ-Partner. Dat wil zeggen dat wij  nauw samenwerken met HKZ, werken volgens de HKZ-systematiek en dicht bij de bron zitten als het gaat om het volgen en doorvertalen van ontwikkelingen. Om HKZ-partner te kunnen worden heeft Ateron aan verschillende toelatingscriteria voldaan.

In onze advisering streven wij naar het opzetten en implementeren van een kwaliteitsmanagementsysteem dat aansluit bij de dagelijkse bedrijfsvoering. U kunt kiezen hoever u met ons in zee gaat. Van advisering ten aanzien van specifieke onderdelen van de norm zoals bijvoorbeeld het maken van een risicoanalyse, de uitvoering van interne audits tot en met de volledige oplevering en lopend onderhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Vraagt uw opdrachtgever naar uw ISO of HKZ certificaat?

De opdrachtgevers in de zorg eisen vaak dat opdrachtnemers beschikken over een gecertificeerd managementsysteem. Ook al gaat het om kleinere organisaties. Deze eis is vind ik heel begrijpelijk. Het gaat immers om gemeenschapsgeld. Dat willen we zo goed mogelijk besteden.
Danny Jeurissen Organisatie

WETEN WAAR U AAN TOE BENT?

Er zijn diverse redenen waarom uw organisatie een kwaliteitsborgingssysteem nodig zou kunnen hebben.
Wilt u zeker zijn dat de processen geborgd zijn voor een optimale bedrijfsvoering of vraagt uw opdrachtgever erom.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan »