ateron
bedrijfsovername

Bedrijfsovername

De start van het ondernemerschap is voor iedereen verschillend. Sommigen namen een bedrijf over van de vorige generatie. Anderen startten een onderneming vanuit hun persoonlijke ambitie als ondernemer.

Het overnemen van een bedrijf is een bijzonder proces. Meestal denken mensen lang na over de stap om te gaan ondernemen of er juist mee te stoppen. Dat is begrijpelijk; het is een ingrijpend en emotioneel proces. Ondernemers die tijdig beginnen met het overnameproces kunnen zich beter voorbereiden op deze belangrijke beslissing in hun leven.

Iedere bedrijfsovername vraagt een andere aanpak: Heeft u een bedrijf en wilt u het graag overdragen aan uw kinderen of medewerkers of verkoopt u het liever aan een strategische partij?
Bij welke koper treft u de beste condities en worden uw uitgangspunten het beste gewaarborgd?
Indien u een onderneming gaat overnemen, wilt u dat het bedrijf zo veel mogelijk past bij uw eigen ambities en de risico’s die u wilt nemen.

Overnames binnen het Midden- en Kleinbedrijf spelen zich veelal af onder de radar. Wij beschikken over een netwerk en hebben veel ervaring in de overnamemarkt. Sinds 1988 zijn onze consultants actief. Wij adviseerden al talloze ondernemers in de meest uiteenlopende branches.

Wilt u meer weten van het overnameproces, neem dan contact op met een van onze consultants. We gaan graag met u in gesprek en ondersteunen u bij het gehele traject.

Bedrijfswaardering

Ongetwijfeld vraagt u zichzelf als ondernemer wel eens af wat uw bedrijf waard is. Omdat iemand interesse heeft getoond, omdat u overweegt te stoppen als ondernemer of omdat een van uw medewerkers er blijkt van geeft het bedrijf te willen overnemen of te willen participeren.

Hoe dan ook, de vraag zal op enig moment aan de orde komen. Het waarderen van een onderneming is een vak apart. De accountantsmethodiek, vaak gebaseerd op gewogen gemiddelde van intrinsieke waarde en rentabiliteit, voldoet hiervoor niet. Ten eerste omdat het daarbij alleen om de historie gaat, terwijl een koper een onderneming koopt op basis van zijn verwachtingen voor de toekomst. Ten tweede omdat de gegevens, waarmee de accountant aan de slag gaat, uit de jaarrekening komen en uitgaan van boekhoudkundige en fiscale regels om de winstgevendheid van de onderneming te bepalen. In het kader van bedrijfswaarderingen gaat het niet om het (fiscale) of boekhoudkundige winstbegrip, maar om de kasstromen die met de activiteiten -naar verwachting in de toekomst- gerealiseerd zullen worden. Dit zijn twee belangrijke termen: met ‘naar verwachting’ wordt bedoeld op basis van redelijke, goed te onderbouwen veronderstellingen en met ‘toekomst’ dat het gaat om een prognose voor de komende jaren. Dat is iets anders dan wat er historisch is gerealiseerd, maar een koper zal zeker ook naar het verleden kijken om de logica van de prognoses te toetsen.

Ook het gebruik van zgn. ‘multiples’, x-maal de winst of EBITDA, is een veel te grove benadering van de waarde van een onderneming. Deze aanpak gaat volledig voorbij aan de wijze waarop een onderneming gefinancierd is (veel eigen of juist veel vreemd vermogen?) en is vooral aardig om een indicatie te krijgen over de gemiddelde waardering van een sector, maar zeker niet van een specifieke onderneming.

Wij maken voor een bedrijfswaardering gebruik van de Discounted Cashflow (DCF) methode. Vanuit de prognoses wordt de kasstroom bepaald: Geldmiddelen die beschikbaar komen via de activiteiten van de onderneming. Dit zijn de middelen die, na belastingbetaling en investeringen beschikbaar zijn voor de aandeelhouders en haar financiers. Meestal wordt deze exercitie voor de 5 jaar in de toekomst gemaakt. Omdat een euro die u vandaag krijgt meer waard is dan diezelfde euro over 5 jaar worden de kasstromen contant gemaakt naar de datum van de waardering. Dit gebeurt tegen de Gemiddeld Gewogen Kostenvoet van het Vermogen. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar die komt tot stand door risico’s in de onderneming, de markt en de economie te kwantificeren.
Omdat een onderneming (meestal) niet na 5 jaar ophoudt te bestaan, wordt ook de waarde voor de periode daarna meegenomen als onderdeel van de waardering. Hiervoor wordt dan vaak uitgegaan van een stabiele situatie voor wat betreft omzet en kasstromen.

Hiermee hebben we bepaald wat de Ondernemingswaarde is. Om tot de Waarde van de Aandelen te komen moeten we hierop een correctie toepassen voor de wijze waarop de onderneming gefinancierd is: Rentedragende schulden worden in mindering gebracht en overtollige liquiditeiten bijgeteld.

Waarde is overigens iets anders dan prijs: De prijs is wat een koper bereid is te betalen en waarvoor de verkoper bereid is zijn aandelen van de hand te doen. Voor een prijs dient een transactie tot stand te komen. Allerlei omstandigheden kunnen er toe leiden dat de prijs hoger of lager ligt dan de vastgestelde waarde van de aandelen!

Als ondernemer heeft u overigens wel invloed op de waarde van uw onderneming. Door te sturen op zgn. Value Drivers kunt u, mits u hiermee ruim voor het gewenste verkoopmoment begint, de waarde van uw bedrijf aanzienlijk verhogen.

WETEN WAAR U AAN TOE BENT?

Indien u plannen heeft met betrekking tot het kopen of verkopen van een bedrijf, wilt u dit niet meteen met iedereen bespreken.
Dat is begrijpelijk en ook heel verstandig. Onze consultants weten dat en komen graag naar u toe voor een open gesprek in een vertrouwelijke sfeer.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan »